Arysta

Gombaölő csávázószer

Az ipkonazol csak szaporítóanyagok kezelésére használt, a triazolok csoportjába tartozó szisztemikus hatóanyag. Preventív, kuratív és eradikatív hatással rendelkezik. Fungicid hatását az ergoszterol bioszintézisének gátlása útján fejti ki. A lokálszisztemikus imazalil szintén ergoszterol bioszintézist gátló hatással rendelkezik. A két komponens szinergista módon, egymás hatását erősítve fejti ki hatását.

Hatékonyság és szelektivitás
Hatásspektrumába a maggal és a talajon keresztül csírakorban fertőző kórokozókon (különösen Ustilago spp., Tilletia spp., Fusarium spp.) kívül a Drechslerás levélcsíkoltság és levélfoltosság is beletartozik. A két hatóanyag párosításával hatásnövekedés érhető el, valamint a rezisztencia kialakulását is csökkenteni lehet. A kedvező hatás oka, hogy a két hatóanyag azonos módon, de különböző helyeken avatkozik be a kórokozók életfolyamataiba. Bár az imazalil elsősorban az árpa gombaölő hatóanyagaként vált ismertté, vizsgálatok bizonyították, hogy az ipkonazollal kombinálva hatásos védőeszköz a búza csírakori betegségei ellen is.

Technikai információk
Hatóanyag-tartalom: 20 g/l ipkonazol + 50 g/l imazalil
Formuláció: ME (mikroemulzió)
Forgalmazási kategória: I.
Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 3 év
Kiszerelés: 5 l-es műanyag kanna
Felhasználására vonatkozó információk
Kultúra Kultúra A kijuttatáshoz szükséges szer (l/ha) mennyisége A kijuttatáshoz szükséges víz (l/ha) mennyisége A kezelések maximális száma évente és az utolsó kezelés időpontja
Őszi és tavaszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, tritikále, zab csírakori betegségek, üszöggombák 1 10 1
vetőmag (BBCH 00)
Javasolt növényvédelmi technológia

A készítményt 2–10 l/t csávázólében, tökéletes borítást biztosítva kell felvinni a vetőmag felületére.
A készítmény kizárólag vetőmagcsávázásra használható fel. A csávázott vetőmagot étkezési, takarmányozási célra felhasználni, valamint ilyen rendeltetésű termékkel együtt tárolni tilos!
A mikroemulzió (ME) formulációnak köszönhetően a készítmént jóval egyenletesebben lehet felvinni a magok felszínére. A Rancona i-MIX befolyásolhatja a vetőmag átömlési sebességét a vetőgépben, ezért vetés előtt minden esetben újra kell kalibrálni a vetőgépet a csávázott vetőmaggal!

Biztonsági előírások
Munka-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes