Arysta

Rovarölő permetezőszer

A Pyclorex Neo azonos a Cyren EC, 48202/2000. FVM számon engedélyezett rovarölő permetezőszerrel.

Az acetil-kolinészteráz szintézist gátló kontakt- és gyomorméreg, légzésgátló hatással. A kártevők idegsejtjeiben, az ingerületátvitelben okoz zavart az acetil-kolinészteráz enzim gátlásával. Az idegsejtek működésképtelenné válnak, a rovar anyagcsere-működése felborul, ami a rovar pusztulásához vezet. Gázosodó képességének köszönhetően a kártevők nemcsak érintés és táplálkozás, hanem légzés útján is felveszik.

Technikai információk
Hatóanyag-tartalom: 480 g/l klórpirifosz
Formuláció: EC (emulzióképző koncentrátum)
Forgalmazási kategória: I.
Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 3 év
Kiszerelés: 5 l-es műanyag kanna
Légi kijuttatás: Nem engedélyezett
Felhasználására vonatkozó információk
Kultúra Károsítók A kijuttatáshoz szükséges szer (l/ha) mennyisége A kijuttatáshoz szükséges víz (l/ha) mennyisége A kezelés legkésőbbi időpontja / ÉVI (nap)
Birs, naspolya almamoly, levélaknázó molyok, levéltetvek, sodrómolyok 1,5 500–1500 A fajtára jellemző színeződés kialakulása. A korai zöldbimbós (BBCH 55) állapottól a teljes sziromhullásig (BBCH 69) nem használható.
60
Borszőlő szőlőmolyok 1 400–800 bogyószíneződés (BBCH 83)
60
Repce, mustár, olajretek levéltetvek, repcefénybogár ormányosbogarak 0,6*
1
*60 g/liter CS formázású gamma-cihalotrin hatóanyag tartalmú szerrel kombinációban kijuttatva
250–400 rejtett bimbós állapot (BBCH 50)
előírt technológia betartása esetén nem szükséges
Kukorica (takarmány, csemege, vetőmag) kukoricabarkó, vetési bagolypille lárva 1,5 300–500 hatleveles állapot (BBCH 16), 4 héttel kelés utánig
35
Cukorrépa répabarkók, répabolha, vetési bagolypille lárva 2 300–500 hatleveles állapot (BBCH 16), 4 héttel kelés utánig
42
Napraforgó barkófajok, vetési bagolypille lárva 1,5 300–500 hatleveles állapot (BBCH 16), 4 héttel kelés utánig
42
Kukorica keléskor károsító kártevők 1,5 20 mag (BBCH 00)
35
Cukorrépa, napraforgó keléskor károsító kártevők 1,5 (sorkezelés) 20 mag (BBCH 00)
42
Raktár (üres) raktári kártevők 0,6-1,1 ml/m2 50-100 ml/m2 -/-
Javasolt növényvédelmi technológia

Almatermésűekben (birs, naspolya) a korai zöldbimbós állapottól a teljes sziromhullás utáni állapotig nem használható a szer. Almamoly és levélaknázó molyok ellen a tömeges lárvakelés időszakában célszerű a védekezéseket elkezdeni. A levéltetvek ellen a kolóniaképzés kialakulása előtt ajánlott először védekezni. Elhúzódó rajzás esetén a kezelést más hatásmechanizmusú készítményekkel kell folytatni.

Borszőlőben szőlőmolyok ellen a védekezéseket előrejelzésre alapozva, a tömeges lárvakeléskor kell elkezdeni, nemzedékenként egy, vagy elhúzódó rajzás esetén 7–10 nap múlva más hatásmechanizmusú készítménnyel ismételt kezelés szükséges. A védekezések hatékonyságát jelentősen növeli az időben végzett zöldmunka.

Őszi káposztarepcében, olajretekben, mustárban a védekezést repcefénybogár, repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos, repcebolha ellen a kártevők táblára történő betelepedési időszakában, az imágólétszám figyelemmel kísérése mellett javasolt elvégezni.
Repcebolha esetén a károsított levélfelület ismeretében kell dönteni a védekezések szükségességéről. A kezelést legkésőbb rejtett bimbós állapotban lehet elkezdeni és a zöldbimbós állapot kezdetéig be kell fejezni.
A szer nem alkalmazható, ha szórványosan sárgabimbós vagy virágzó növények már megjelentek a zömében rejtett bimbós állományban. Amennyiben a szert kombinációban alkalmazzuk; 0,6 l/ha
Pyclorex Neo és 0,06 l/ha dózisú gamma-cihalotrin készítmény (60 g/l
hatóanyag tartalmú CS formuláció) felhasználásával végezhetjük el a kezelést.

Talajfertőtlenítésre cukorrépában, napraforgóban és kukoricában sorkezelésnél a készítmény 1,5 l/ha mennyiségét bedolgozva kell kijuttatni, a vetéssel egy menetben a vetőgépre szerelt perisztaltikus szivattyúval.
Állománykezelést a kelés után legfeljebb 4 hétig, a kultivátorozással egy menetben, 300–500 liter/ha permetlé kijuttatásával javasolt végezni. A szórófejek megfelelő beállításával a permetlevet a növények tövéhez, a talajra kell irányítani. A szórófejek mögött haladó művelő elemekkel végzett enyhe töltögetéssel a permetezett sávot célszerű földdel takarni.
A fitotoxicitás veszélye miatt ugyanabban az évben, ugyanazon táblán szulfonil-urea típusú gyomirtó szerekkel együtt nem használható!
Kukoricában a kukoricabarkó táblába betelepedő imágói ellen 300 l/ha permetlé felhasználásával kell a készítményt kijuttatni.
kukoricában károsító bagolylepkék elleni védekezést a hernyók L1-L2 fejlettségi stádiumában kell végrehajtani.

Cukorrépában a bagolylepke hernyók elleni védekezést azok L1-L2 fejlettségi stádiumában célszerű végrehajtani.
Egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal alkalmazható.

Üres raktárak fertőtlenítéséhez a tárolótér kiürítése és kitakarítása után 50–100 ml/m2 víz felhasználásával célszerű a szert kijuttatni, az előírt védőruházat és védőeszköz használatával.
A tárolót a kezelés után 24 órára le kell zárni, majd ezt követően alaposan ki kell szellőztetni.
A munka-egészségügyi várakozási idő lejárta előtt kizárólag a felhasználóknak előírt védőfelszerelésben lehet a kezelt raktárba belépni (lásd. munka-egészségügyi várakozási idő).
Azokban a tárolókban, ahol a jól szigetelt zárás nem oldható meg, a magasabb dózist kell alkalmazni. Megfelelően szigetelt tárolókban (fém-, betonsilók stb.) az alacsonyabb dózis is hatásos.

Biztonsági előírások
Munka-egészségügyi várakozási idő: 3 nap
Méhekre való veszélyesség: kifejezetten kockázatos. A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat vagy virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes