Arysta

Gyomirtó permetezőszer

A nagy- és kiskereskedők a meglévő készleteiket
2019. november 4. napjáig értékesíthetik.

A gyomirtó szer felhasználása 2020. február 4. napjáig engedélyezett.

Kontakt, perzselő hatású hatóanyag, mely igen hamar, mintegy 15–30 perc alatt bejut a növénybe. Hatására a fotoszintézis során szuperoxid keletkezik, mely károsítja a sejtmembránt és a citoplazmát.

Hatástünet, szelektivitás
Nem szelektív, a kultúrnövényt és az egynyári gyomokat (kivéve viaszos és erősen szőrözött fajok) egyaránt leszárítja. Az évelő gyomnövények föld feletti részeit leperzseli. Hatása gyors, kezelés után a kultúrnövény 5–10 nap múlva betakarítható.

Technikai információk
Hatóanyag-tartalom: 374 g/l diquat-dibromid (200 g/l diquat-ion)
Formuláció: SL (folyékony, vízben oldható koncentrátum)
Forgalmazási kategória: I.
Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédőszer-raktárban 3 év
Kiszerelés: 20 l-es műanyag kanna
Felhasználására vonatkozó információk
Kultúra Károsító A kijuttatáshoz szükséges szer (l/ha) mennyisége A kijuttatáshoz szükséges víz (l/ha) mennyisége ÉVI (nap)
Napraforgó*, őszi káposztarepce**, mustár**, olajretek** lombtalanítás 1,5–2,5 50–60 (légi)
300–400 (földi)
* 7
** 5
Vetőburgonya lombtalanítás 4-5 300–400 (földi) 7
Magrépa**, takarmányszója*, takarmányborsó* lombtalanítás 2,5 50–60 (légi)
300–400 (földi)
* 4
** nincs korlátozás
Mák magról kelő gyomnövények 2 300–400 (földi) 14
Lucerna, vörös- és fehérhere lombtalanítás 4 50–60 (légi)
300–400 (földi)
nincs korlátozás
Javasolt növényvédelmi technológia

Napraforgóban a kezelést a kaszatok 25–30 %-os víztartalma mellett kell elvégezni.

Őszi káposztarepcében, mustárban, olajretekben a készítményt akkor kell kijuttatni, amikor a becőkben lévő magvak már barnák és kimorzsolhatóak, a magvak 35–40 %-os nedvességtartalmánál, a tervezett betakarítás előtt 4–6 nappal.

Vetőburgonyában kizárólag földi úton, a betakarítás előtt 8–10 nappal kell a készítményt kijuttatni. Nagy lombozatú fajtáknál osz­tott kezelésben is alkalmazható 2,5 l/ha + 2,5 l/ha dózisban, ez e­setben a második kezelést az elsőt követően 3–4 nap múlva kell elvégezni.
Magrépa, takarmányozási célra termesztett szója, borsó lombtalanítására, a magrépa 97 %-os biológiai érettségénél, szója, borsó esetében a betakarítás előtt 4–6 nappal kell kijuttatni a készítményt. Mák gyomirtására, a kultúrnövény 6 leveles fejlettségénél, mikor legerősebb a védettséget biztosító viaszréteg a mák levelén, kell a készítményt kijuttatni. Lucerna, vörös- és fehérhere kultúrákban a készítményt akkor kell kijuttatni, mikor a csigák 60–70 %-a már barnás színű, és a magvak a csigából könnyen kimorzsolhatóak.
Vetőmag céljára termesztett szója, borsó kultúrákban a készítmény nem alkalmazható!

Légi kijuttatás
Kizárólag napraforgóban, őszi káposztarepcében, mustárban és o­laj­retekben, magrépában, takarmányozási célra termesztett szójában, borsóban, lucernában, vörös és fehérherében legalább 10 ha össze-függő területen, cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával, 50–60 l/ha permetlémennyiség felhasználásával.

A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munka-végzésre vonatkozó 44/2005. (V. 6.) FVM-KMKvVM, illetve az azt módosító 34/2012. (IV. 6.) VM rendeletben meghatározott előírásokat maradék-talanul be kell tartani!

Biztonsági előírások
Munka-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
Méhekre való veszélyesség: nem jelölésköteles
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes